INTERGALACTIC RADIO STATION
With the Latest Galactic News
Maarten Horst
Stichting ET-First Contact Radio KvK 856608981 www.intergalacticradiostation.com 
1 Beleidsplan ET First Contact Radio 2017 1 BELEIDSPLAN VOOR 2017 ET- FIRST CONTACT RADIO Bestuur: Bedrijf: Stichting ET- First Contact Radio Contactpersoon: Dhr. M. Horst  Email maartenhorst77@gmail.com KvK nummer: 66561930 Website : www.intergalacticradiostation.com E-mail : maartenhorst77@gmail.com Algemeen 1 Oprichting Stichting ET-First Contact Radio is opgericht bij notariële akte verleden op 29 juli 2016. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland in Middelburg onder nummer 856608981. 2 Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel Het verspreiden van positief geladen nieuws over de gehele wereld via internet-radio, YouTube en sociale netwerken, welke nieuwsuitzendingen erop zijn gericht de luisteraars te informeren over oplossingen voor wereldproblematiek. 3 Activiteiten De stichting maakt op wekelijkse basis radio uitzendingen. In deze radio uitzendingen wordt aandacht besteed aan diverse uiteenlopende thema’s en onderwerpen. Er worden regelmatig gasten uitgenodigd voor intervieuws. De radio uitzendingen zijn lifete volgen via het internet. De uitzendingen worden opgenomen en zijn opnieuw te beluisteren via You-tube op ons eigen radio kanaal. Stichting ET-First Contact Radio KvK 856608981 www.intergalacticradiostation.com 

2 Beleidsplan ET First Contact Radio 2017 2 4 Bestuur Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: de heer. M. Horst de heer P. Bruisten de heer P. Beers 5 Financieel beleid De Stichting ET-First Contact Radio is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en belanghebbenden die onze doelstellingen onderschrijven. De inkomsten worden aangewend om de radio en studio activiteiten te bekostigen. Het bestuur is onbzoldigd en krijgt geen beloningen 6 Commercieel beleid Onze activiteiten staan beschreven op onze website. Op de website en op You-tube zijn de radio uitzendingen opnieuw te beluisteren. De gastsprekers die we in onze radio uitzendingen interviewen zijn wereld wijd actief en houden zich bezig met actueel nieuws. Ons You-tube kanaal bevat ook de radio uitzendingen met vele gast sprekers en extra informatie aangaande de nieuws. ET-First Contact Radio heeft een breed publiek aan luisteraars waarmee tijdens de uitzendingen interactief contact wordt aangegaan. Er wordt de komende maanden actiever aan het werven van sponsoring gedaan om onze meerjaren activiteiten te bekostigen. Ondermeer zullen we akties gaan opzetten die bijdragen aan een grotere naamsbekendheid. Tevens wordt ET-First Contact Radio ook zelf als gast-spreker op diverse congressen op de kaart gezet. 7 Meerjaren activiteiten 2018-2020 Om met ET-First Contact Radio een breder publiek te kunnen aanspreken richten we ons ook op uitzendingen met beeld en geluid. Door de huidige radio activiteiten hebben we kunnen vaststellen dat onze luisteraars ook graag de interviews willen zien. Het volledig inrichten van een beeld en geluids studio is een activiteit die we in de toekomst gaan opzetten. In de nieuwe studio kunnen we gasten ontvangen en een groter publiek aanspreken met onze nieuws berichten en interviews.


etfirstcontactradio
Talk Show: ET First Contact Radio Maarten Horst Speaks almost every day about the development of Disclosure, First Contact and the Changes that are taking place on Gaia to prepare us for the great Shift, leading us to Ascension. All related subjects like The Galactic Federation will be dealt with in depth.
 
http://etfirstcontactradio.airtime.pro
 
https://www.maartenhorst.net